HA

Taiteen sekatyöläinen, jonka osaamisaloina ovat nukketeatteri, naamiot, kuvitus, dekoraatiot, efektimaskeeraus ja uniikit taidekäsityöt.

Artistic multi-worker who specializes in puppet theatre, masks, illustration, decorations, effect make-up and unique art handicrafts.

InstagramFacebook

HAn tuotteet valmistetaan pääasiallisesti luonnonmateriaaleista ja kierrätyskulttuuri on kaiken tekemisen keskiössä. Parhaimmat materiaalit löytyvät läheltä, oli sijainti mikä tahansa. Raaka-aineiden käyttäytymisen tarkastelu ja kokeilu on osa HAn työskentelyprosessia, jonka kautta syntyy mielenkiintoisia tapoja käyttää jo ennestään tuttuja materiaaleja.

HA’s products are mainly done with natural materials and recycling is a main value. The best materials are local no matter where you are. Exploring of the possibilities of materials behaviour is part of HAs working process and trough that it is possible to find interesting ways to use previously familiar materials.

Inspiraatio taide-esineisiin syntyy luonnosta ja sen outoudesta. Retkiltä metsään saattaa tarttua mukaan niin konkreettista kuin kuvallista aineistoa. Myös ajankohtaiset aiheet silloin tällöin siivilöityvät teosten pinnalle. Jokainen HAn teos on täysin omanlaisensa taidekäsityö, joten käytännöllisen ja kestävän tuotteen lisäksi mukana tulee pieni myös pala taidetta.

Tilaustyöt ovat myös mahdollisia. Kysy lisää!

Nature and its quirkiness is a big inspiration for the artwork. Pieces of raw material or fragments of illustrations might be caught during trips to the forest. Current topics also find thair way to surfaces of the artworks from time to time. Every piece of handicraft made by HA is completely unique artwork. So in addition to functional product it also includes a small piece of art.

Artworks are also made by request. Ask for more information!

taidehan@gmail.com