Skip to main content

HA

InstagramFacebook

HA eli Hanne Lammi on nukketeatteritaiteilijaksi valmistunut visuaalisen taiteen tekijä. Hän törmäyttää osaamisensa nukketeatteri-, kuva- ja ympäristötaiteesta omantakeiseksi kokonaisuudekseen.

Teosten ja tuotteiden inspiraatioina ja aiheina ovat usein luonnonlait, muinaiset ja nykyaikaiset mytologiat – niiden rajapinnat, avaruusolennot ja mysteerit – kaikkien näiden kosminen yhteys.Kyseisten aiheiden ilmentämiseen HA käyttää luonnonmateriaaleja kuten nahkaa, luuta, puuta sekä muita luonnonkuituja ja -materiaaleja. Erilaisten kierrätysmateriaalien soveltaminen teoksiin on myös keskeisenä osana tekemistä.

HAn filosofiaan kuuluu se, että tuotteista tehdään mahdollisimman käytännöllisiä ja kestäviä kun taas teokset, jotka sijoitetaan esimerkiksi ulkotiloihin tehdään ympäristön sanelemana ja sitä kuormittamatta. Yksilölliset teokset ja tuotteet syntyvät materiaalien ehdoilla ja niiden ominaisuuksien sanelemana, luonnonmateriaalit tarjoavat paljon yksilöllistä muotokieltä jota voi hyödyntää lopputuloksessa.

HA valmistaa tuotteita myös tilauksesta – kysy lisää sähköpostitse!

taidehan (at) gmail.com

Vuonna 2021 HA perusti visuaaliseen taiteeseen keskittyvän LAMMIKKO taidekollekiivin yhdessä muinaistekniikan artesaani Smoun kanssa. Lammikon toimintaan voi käydä tutustumassa myös heidän instagraminsa kautta.

HA also known as Hanne Lammi is an visual artist who gradutated as a puppet theatre artist. HA combines in the artistic work puppet theatre, fine arts and environmental arts.

Artworks and products are often inspired and themed by the laws of nature, ancient and modern mythologies, space beings, and mysteries — the cosmic connection of all of these. To express the mentioned themes, HA uses natural materials such as leather, bone, wood and other natural fibers. Applying recycled material and waste to the works is also a key part of doing.

HA‘s philosophy is to make products as practical and durable as possible, while artworks that are placed outdoors, for example, are made under environmental conditions and without straining it. Unique artworks and products are created on the terms of materials and dictated by their properties, natural materials offer a lot of unique design language that can be utilized in the end result.

HA also makes products to order – ask for more via email!

taidehan (at) gmail.com

In 2021, HA founded the LAMMIKKO art collective together with the artesan Smou of ancient technology. You can also get acquainted with the activities of the LAMMIKKO through their instagram.