Skip to main content

Lammikko


Vuonna 2021 alkunsa saanut visuaalisen ja esittävän taiteen kollektiivi LAMMIKKO.

The visual and performing arts collective LAMMIKKO, started in the year 2021.

lammikkoart (at) gmail.com

Instagram

Työryhmän jäsenet ovat nukketeatteritaiteilija Hanne Lammi sekä käsityötaitelija Henna Lammi.

Nukketeatteritaiteilijan ammattikorkeakoulutuksen omaavana Hannella on laaja kokemus hahmojen rakentamisesta, draaman luomisesta hahmoon ja sitä ympäröivään tilaan. Hänellä on kokemusta katunukketeatterin sekä kaupunkitaiteen tekemisestä niin Suomessa kuin ulkomailla ja tilalähtöinen työskentely materiaalien ehdoilla toimii moottorina hänen taiteellisessa työssään.
Hanne hallitsee visuaalisten ja esittävien teosten draamallisia koukkuja. Hän huolehtii käsikirjoituksista ja visualiikasta Lammikon projekteissa.

Muinaistekniikan artesaanina Hennalla on laaja ammatillinen ote luonnonmateriaalien valinnassa ja käyttömahdollisuuksissa. Hän on koulutuksensa ja ammatillisen työskentelynsä kautta saanut kokemusta monien luonnonmateriaalien erilaisista esivalmistelutavoista ja työstämismahdollisuuksista valmiiksi tuotteiksi tai teoksiksi. Henna on myös jälkityöstön osaaja ja digitaalisen maailman peloton kulkija, jolle alustat kuvan- ja äänenmuokkauksessa ovat toimineet mielenkiintoisina leikkialustoina jo vuodesta 2005.

Lammikon töitä on ollut esillä esimerkiksi kesällä 2021 Turun Aurajoessa seilaavalla Taidelautalla, jolle työryhmä rakensi elävän installaatioteoksen Cellula. Teoksessa käytettiin materiaaleina lampaan raakavillaa ja pajua. Yhdessä heillä on lyömätön kokemuspohja ja ammattitaito korkealaatuisten veistosten työstämiseen luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. He ovat yhteistyössä valmistaneet erilaisia installaatioita, visuaalista rekvisiittaa, taide-elokuvia, musiikkivideoita, äänitaidetta, lavastuksia ja puvustuksia vuodesta 2017. Heidän teoksiaan on ollut esillä joessa, jättömailla, kaupunkimetsissä, lammikoilla ja yksityisillä pihoilla.

Luonnosta Lammikko ammentaa voimansa.
Luonto ruokkii, luonto on inspiraatio.

Kutsutut / The Summoned
Tulossa vuonna 2022

Cryptozoology, speciement 1, Myriapoda
metsäinstallaatio, 2021
( 60.502141 , 22.276405 )

IKI maatuva teos-sarja / biodegradable installation, Luolavuori, Turku 2022

Lammikko, working group consists of puppet theater artist Hanne Lammi and Henna Lammi, an artisan of ancient technology.

Hanne, who has a polytechnic education as a puppet theater artist, has extensive experience in building characters, creating drama in a character and the space around it. Hanne has experience in making street puppet theater and urban art, and space-based work in terms of materials serves as an engine in her artistic work. Hanne masters the dramatic hooks of visual and performing works. She takes care of scripts and visuals in Lammikko projects.

As an artisan of ancient technology Henna has a broad professional approach to the selection and use of natural materials. Through her education and professional work, she has gained experience in the various ways of preparing many natural materials and the possibilities of processing them into finished products or works. Henna is also an expert in post-processing and a fearless walker of the digital world, for whom the platforms in image and sound editing have been interesting playgrounds since 2005.

Lammikko’s artwork have been exhibited, for example, in the summer of 2021 on the Taidelautta sailing in the Aura River in Turku, on which the working group built a living installation work Cellula. Together, they have an unbeatable experience base and expertise in machining high-quality sculptures from natural and recycled materials. They have been collaborating on various installations, visual props, short films, music videos, audioworks, staging and costumes since 2017.
Their installations have been located floating on a river, an old landfill, urban forest, forest ponds, private cabins and yards.

Nature is their strength and the force they feed on.

Cellula -teos Taidelautalla kesällä 2021. Kuva: Risto Honkasalmi

Cryptozoology, speciment 2, Amnis
metsäinstallaatio, 2021
( 60.488413,22.281480 )