Lammikko

Kahdesta taiteilijasta koostuva työryhmä LAMMIKKO valmistaa paikkasidonnaisia teoksia luonnon-ja kierrätysmateriaaleista.

The working group LAMMIKKO, which consists of two artists, produces site-specific works from natural and recycled materials.

lammikkoart (at) gmail.com

Instagram

Cryptozoology, speciement 1, Myriapoda
metsäinstallaatio, 2021
( 60.502141 , 22.276405 )

Työryhmän jäsenet ovat nukketeatteritaiteilija Hanne Lammi sekä muinaistekniikan artesaani Henna Lammi.

Nukketeatteritaiteilijan ammattikorkeakoulutuksen omaavana Hanne Lammilla on laaja kokemus hahmojen rakentamisesta, draaman luomisesta hahmoon ja sitä ympäröivään tilaan. Hannella on kokemusta katunukketeatterin sekä kaupunkitaiteen tekemisestä niin Suomessa kuin ulkomailla ja tilalähtöinen työskentely materiaalien ehdoilla toimii moottorina hänen taiteellisessa työssään.

Muinaistekniikan artesaanina Henna Lammilla on laaja ammatillinen ote luonnonmateriaalien valinnassa ja käyttömahdollisuuksissa. Hän on koulutuksensa ja ammatillisen työskentelynsä kautta saanut kokemusta monien luonnonmateriaalien erilaisista esivalmistelutavoista ja työstämismahdollisuuksista valmiiksi tuotteiksi tai teoksiksi.

Lammikon töitä on ollut esillä esimerkiksi kesällä 2021 Turun Aurajoessa seilaavalla Taidelautalla, jolle työryhmä rakensi elävän installaatioteoksen Cellula. Teoksessa käytettiin materiaaleina lampaan raakavillaa ja pajua. Yhdessä heillä on lyömätön kokemuspohja ja ammattitaito korkealaatuisten veistosten työstämiseen luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. He ovat yhteistyössä valmistaneet erilaisia installaatioita, visuaalista rekvisiittaa, lavastusta ja puvustusta jo vuodesta 2017.

Cryptozoology, speciment 2, Amnis
metsäinstallaatio, 2021
( 60.488413,22.281480 )

 

Cellula -teos Taidelautalla kesällä 2021. Kuva: Risto Honkasalmi

Lammikko, working group consists of puppet theater artist Hanne Lammi and Henna Lammi, an artisan of ancient technology.

Hanne Lammi, who has a polytechnic education as a puppet theater artist, has extensive experience in building characters, creating drama in a character and the space around it. Hanne has experience in making street puppet theater and urban art, and space-based work in terms of materials serves as an engine in her artistic work.

As an artisan of ancient technology, Henna Lammi has a broad professional approach to the selection and use of natural materials. Through her education and professional work, she has gained experience in the various ways of preparing many natural materials and the possibilities of processing them into finished products or works.

Lammikko’s artwork have been exhibited, for example, in the summer of 2021 on the Taidelautta sailing in the Aura River in Turku, on which the working group built a living installation work Cellula. Together, they have an unbeatable experience base and expertise in machining high-quality sculptures from natural and recycled materials. They have been collaborating on various installations, visual props, staging and costumes since 2017.